De jeugd heeft de toekomst, ook bij IJsclub Tilburg. Geheel tegen de stroom in (landelijk gezien) groeit onze jeugdafdeling elk jaar. Met de vele taken die hier zijn, zijn we dringend op zoek naar versterking van deze commissie. Dat kan een ouder zijn, maar natuurlijk ook een “jong volwassene vanaf 16 jaar”. Enkele taken die bij deze vacature horen: • Voorafgaand aan het winterseizoen en zomerseizoen coördineren dat elke groep voorzien is van een geschikte trainer • Voorafgaand aan het winterseizoen en zomerseizoen indelen van alle aangemelde jeugd- leden • Versturen van de nodige mails zodat trainers en leden wanneer nodig voldoende zijn geïnformeerd • Aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Technische Commissie. Deze vergaderingen worden in het drukkere winterseizoen ca om de 6 weken gehouden. De vertegenwoordiger van de afdeling jeugd is hierin de belangenbehartiger voor de jeugd- schaatsers en ouders. Maar niet alleen voor de jeugd zijn we op zoek; Ook voor afdeling wedstrijd en toer en recreatie zijn we naarstig op zoek naar versterking. Zeker nu in “Corona tijd” zijn extra handjes voor organisatie meer dan welkom om straks het schaatsseizoen weer op te kunnen starten. Heb je hier interesse in? De hoofdtaken zoals hierboven beschreven zijn ook op die vacatures van toepassing. Zonder vrijwilligers op deze posten, is het natuurlijk heel lastig om alles tijdig en goed geregeld te krijgen voor het komend seizoen. Je (organisatorisch) talent is bij ons daarom altijd zeer welkom. Vragen en informatie via voorzitter technische commissie, Jeroen Happel [email protected]