Kopijsluitingsdatum Hardrijder 3

|
Henk Bekink

 

Kopijsluitingsdatum 06-12-2018

Hardrijder verschijnt 21-12-2018

 

Kopij voor De Hardrijder graag digitaal, in Word-formaat(*.doc) in lettertype Arial 11 en uitgevuld aanleveren. Afbeeldingen als aparte bijlage toevoegen.

Het aanleveradres vind je hier.