Kopijsluitingsdatum Hardrijder 4

|
Henk Bekink

 

Kopijsluitingsdatum 30-01-2019

Hardrijder verschijnt 15-02-2019

 

Kopij voor De Hardrijder graag digitaal, in Word-formaat(*.doc) in lettertype Arial 11 en uitgevuld aanleveren. Afbeeldingen als aparte bijlage toevoegen.

Het aanleveradres vind je hier.