Kopijsluitingsdatum Hardrijder 6

|
Henk Bekink

 

Kopijsluitingsdatum 29-05-2019

Hardrijder verschijnt 14-06-2019

 

Kopij voor De Hardrijder graag digitaal, in Word-formaat(*.doc) in lettertype Arial 11 en uitgevuld aanleveren. Afbeeldingen als aparte bijlage toevoegen.

Het aanleveradres vind je hier.