Clubblad de Hardrijder

Hardrijder kaft 2014-2015De Hardrijder is het clubblad van IJsclub Tilburg. Het blad wordt 6 maal per jaar door een enthousiaste redactie gemaakt.

Mede dankzij de adverteerders is het steeds weer mogelijk een aantrekkelijk clubblad te maken.

 

Kopij voor De Hardrijder graag digitaal, in Word-formaat(*.doc) in lettertype Arial 11 en uitgevuld aanleveren, via e-mail aan de redactie: 

e-mail: redactiecommissie "De Hardrijder"