Lidmaatschap van IJsclub Tilburg

IJsclub Tilburg maakt onderscheid tussen actieve, schaatsende leden en niet-schaatsende leden. Niet-schaatsende leden worden betrokken bij alle overige activiteiten en blijven geïnformeerd via ons clubblad De Hardrijder. Ook kunnen zij inschrijven voor zomertrainingen.

  1. Alle leden van IJsclub Tilburg betalen contributie voor hun lidmaatschap.
  2. Daarnaast betaal je trainings- of lesgeld voor je deelname aan schaatsles, schaatstraining of andere activiteiten.
  3. Voor de toegang tot de Ireen Wüst IJsbaan koop je een verenigingspas (door de gemeente verplicht gesteld).
  4. Wedstrijdschaatsers betalen ook nog voor hun licentie of gewestelijk abonnement

Door het invullen van het aanmeldformulier bereken je vanzelf je kosten. Kijk voor een actueel totaaloverzicht van alle kosten bij Tarieven.

 

Contributie lidmaatschap 2019-2020

  • Actieve leden betalen tussen € 82,00 en € 112,00 afhankelijk van de leeftijd en categorie.
  • Niet-schaatsende leden betalen € 35,00
  • Vanaf het 3e gezinslid (zowel jeugd als volwassene) is er een korting van € 20,00.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Bij aanmelding na 1 april betaal je voor de rest van het jaar tot 31 augustus slechts € 35,00

Aanmelden en betaling

Aanmelden voor lidmaatschap en activiteiten van IJsclub Tilburg doe je door het invullen van het aanmeldformulier.

Voor de betaling maakt IJsclub Tilburg gebruik van automatische incasso. Bij de verzending van het aanmeldformulier verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden en automatische incasso van de contributie. Dit zal plaatsvinden nadat de inschrijving is verwerkt door de administratie.

Het is mogelijk de verschuldigde bedragen (lidmaatschap, trainings- en lesgelden en de kosten van de verenigingspas) in vier termijnen (in oktober, november, december en januari) via automatische incasso te betalen. Natuurlijk is in één keer betalen aan het begin van het seizoen via automatische incasso eveneens mogelijk. Aan jou de keuze.

De aanmelding voor lidmaatschap, de inschrijving voor trainingen en lessen en de afname van de verenigingspas geldt voor het gehele seizoen; beëindiging gedurende het seizoen leidt niet tot korting op of creditering van verschuldigde bedragen. Neem bij langdurige ziekte of blessure contact op met de penningmeester.

 

Direct lid worden

Opzegging

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk vóór 1 augustus bij de ledenadministratie van IJsclub Tilburg. Zeg je na die datum op, dan ben je voor het gehele volgende verenigingsjaar nog contributie verschuldigd.

Wijzigingen doorgeven

Geef je gewijzigde contactgegevens door aan de ledenadministratie.