Over IJsclub Tilburg

Over IJsclub Tilburg

ireen wust 3km oscar

IJsclub Tilburg is een grote en bloeiende schaatsvereniging voor norenschaatsers in Tilburg en wijde omgeving. De vereniging heeft een lange historie. Het ledental schommelt rond de 700. IJsclub Tilburg wil een breedtesport- en wedstrijdvereniging zijn voor sport, bewegen en ontspanning met een trainingsaanbod dat past bij deze ambitie.

IJsclub Tilburg, plezier en uitdaging in alle schaatsdisciplines !

Geschiedenis van IJsclub Tilburg

IJsclub Tilburg is opgericht in de strenge winter van 1963. Dat gebeurde op 20 december van dat jaar door een aantal wedstrijdrijders en toerrijders, samen met een reeds bestaand clubje toerschaatsers van de Nederlandse Spoorwegen. Opgericht is toen de afdeling Tilburg van de Nederlandse Vereniging ter Bevordering v/h Hardrijden op de Schaats (NVBHS).

In de eerste jaren van haar bestaan waren vooral de junioren zeer succesvol.

In de jaren 70 leidde de vereniging grotendeels een sluimerend bestaan. Er was nauwelijks instroom van jonge norenschaatsers door het uitblijven van stevige winters met een lange natuurijsperiode. Bovendien konden norenschaatsers geen gebruik meer maken van het ijs in de Pellikaanhal (voormalige overdekte kunstijsbaan, Le Sage ten Broekstraat). In die tijd telde de vereniging 30 tot 40 leden. Er werd veel gefietst en gelopen; de harde kern trainde op de ijsbaan in Eindhoven, want … "je weet maar nooit!".

Verenigingspas

Toegang tot de Ireen Wüst IJsbaan gaat door middel van een verenigingspas

  • Gemeente Tilburg stelt de verenigingspas verplicht voor leden van IJsclub Tilburg voor de exclusieve toegang tot de Ireen Wüst ijsbaan tijdens verenigingsuren.
  • De verenigingspas geeft gedurende het gehele schaatsseizoen ook onbeperkt toegang tot alle overige recreatieve uren op de ijsbaan.
  • Als je je pas kwijt bent, kun je voor € 10,00 een nieuwe pas kopen aan de balie van T-Kwadraat.

Subcategorieën

IJsclub Tilburg heeft regelmatig ‘wakken’, oftewel gaten in ons ijssportgebeuren. Die willen we natuurlijk graag dichten. Dat lukt wanneer ook jij als vrijwilliger een bijdrage wilt leveren. Dat kan in bestuur en commissies, in projecten en voor allerlei hand- en spandiensten. Kijk eens bij onze vacatures. Er zit vast iets bij dat past bij jouw belangstelling en mogelijkheden.