Over IJsclub Tilburg

IJsclub Tilburg is erkend leerbedrijf

IJsclub Tilburg is geaccrediteerd als erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding. De KNSB hecht er veel waarde aan dat de aangesloten verenigingen erkend worden als leerbedrijf. Onze erkenning is weer een stap richting professionalisering.

Binnen onze vereniging wordt continu geleerd. Leren in de verenigingspraktijk is een belangrijke sleutel in de nieuwe opleidingen voor schaatstrainers. Opleidingsinstituten en verenigingen zijn nu samen verantwoordelijk voor de opleiding van onze toekomstige verenigingstrainers en schaatsleiders. Stagiairs kunnen een beroep doen op onze vereniging om voor kortere of langere tijd stage te lopen.

Clubblad de Hardrijder

Hardrijder kaft 2014-2015De Hardrijder is het clubblad van IJsclub Tilburg. Het blad wordt 6 maal per jaar door een enthousiaste redactie gemaakt.

Mede dankzij de adverteerders is het steeds weer mogelijk een aantrekkelijk clubblad te maken.

 

Kopij voor De Hardrijder graag digitaal, in Word-formaat(*.doc) in lettertype Arial 11 en uitgevuld aanleveren, via e-mail aan de redactie: 

e-mail: redactiecommissie "De Hardrijder"

Privacybeleid

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die IJsclub Tilburg verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van IJsclub Tilburg, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan IJsclub Tilburg verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
IJsclub Tilburg, p/a Kerkstraat 40, 5133 AK  Riel, KvK nummer 40259108]
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Welke gegevens verwerkt IJsclub Tilburg en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       IJsclub Tilburg verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen      van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van IJsclub Tilburg;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met IJsclub Tilburg en je te informeren over de ontwikkelingen van IJsclub Tilburg.

E-mail berichtgeving (opt-out):

IJsclub Tilburg gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van IJsclub Tilburg. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

  1. Bewaartermijnen

IJsclub Tilburg verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft IJsclub Tilburg passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt IJsclub Tilburg gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van IJsclub Tilburg kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. IJsclub Tilburg zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop IJsclub Tilburg je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Subcategorieën

IJsclub Tilburg heeft regelmatig ‘wakken’, oftewel gaten in ons ijssportgebeuren. Die willen we natuurlijk graag dichten. Dat lukt wanneer ook jij als vrijwilliger een bijdrage wilt leveren. Dat kan in bestuur en commissies, in projecten en voor allerlei hand- en spandiensten. Kijk eens bij onze vacatures. Er zit vast iets bij dat past bij jouw belangstelling en mogelijkheden.