Op dit moment zijn er geen aanvullende regels meer van toepassing op de ijsbaan.