Op deze pagina houden we actuele informatie bij rondom het covid-19 virus en de maatregelen die voor ons rondom het schaatsen van toepassing zijn. Laatste update n.a.v. de persconferentie van 08-03-2021.

Training tot 27 jaar
Voor alle jeugd en volwassenen tot 27 jaar zijn inmiddels groepstrainingen toegestaan, ook zonder onderlinge 1,5m afstand.

Training vanaf 27 jaar

Ook voor volwassenen worden de maatregelen wat soepeler. Volgens de laatste maatregelen mogen volwassenen ook weer in groepen van 4 training krijgen. Dat betekent dat we de droogtraining en skeelertraining voor 27+ ook weer kunnen laten starten. Per groep van 10-12 deelnemers maken we dan vaste groepen van 4 personen bij elkaar.
De gemeente omschrijft het voor ons als volgt:
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen in kleine groepjes van 4 sporten (excl. trainer) mits zij onderling minimaal 1,5 meter afstand bewaren. Bij meerdere groepjes van 4 dient tussen de groepjes onderling een grotere afstand te zijn zodat de groepjes te allen tijde duidelijk te onderscheiden zijn.

Daarnaast heeft de gemeente Tilburg de “buitensport” locaties breder benoemd, als volgt.

Regionaal is afgestemd dat de openbare ruimte in algemene zin als sportaccommodatie mag worden gebruikt. Onder deze definitie valt in ieder geval: de aangewezen buitensportaccommodaties van sportverenigingen, openbare toegankelijke buitensportlocaties die duidelijk gemarkeerd zijn zoals een Cruyff court, basketbalveld en de buitensportvoorzieningen bij sportscholen. Daarnaast heeft de gemeente Tilburg gekozen voor de mogelijkheid om de openbare ruimte breder te definiëren, waarmee bijvoorbeeld ook de parken en grasvelden kunnen worden beschouwd als buitensportaccommodatie. Dit is gedaan om extra ruimte te bieden aan sportorganisaties die niet beschikken over een eigen buitenaccommodatie.