,

Samenstelling bestuur per 1 april 2019

Sinds 1 april 2019 is er het volgende bestuur:

Jan Giesberts voorzitter
Peer van Boextel secretaris
Jan Aerts penningmeester
Gerrit Jan Hop algemeen bestuurslid
Peter Jansen algemeen bestuurslid
Eric van Berkel algemeen bestuurslid
Petra Ketelaars algemeen bestuurslid