Het lidmaatschap van IJsclub Tilburg heeft een tariefstructuur, die bestaat uit de volgende onderdelen: 

 1. Contributie
  Leden van IJsclub Tilburg (IJCT) betalen jaarlijks een vaste contributie. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Een jaargedeelte geldt als een heel verenigingsjaar.
 2. Toegangsabonnement verenigingsuren ijsbaan
  Voor toegang tot de Ireen Wüst IJsbaan tijdens verenigingsuren heb je een toegangsabonnement nodig. Dit abonnement is één seizoen geldig en wordt geregistreerd op je schaatspas-IJCT*). Er zijn twee soorten abonnementen:
  A. onbeperkt abonnement geeft toegang tot alle verenigingsuren.
  B. Beperkt abonnement (en dus goedkoper) geeft alleen toegang op de maandagavond (21:00 – 22:00 uur) en zaterdagochtend (11:00 – 12:00 uur) zonder recht op training / les. 
 3. Trainingsbijdrage (schaatstraining, zomertraining)
  Voor deelname aan trainingen of lessen betaal je een zogenaamde trainingsbijdrage.
 4. Licentie
  Wedstrijdschaatsers hebben een KNSB-wedstrijdlicentie nodig en eventueel een gewestelijk wedstrijdabonnement.
  Kijk voor meer informatie op: Wedstrijdschaatsen
 5. Toegang publieksuren
  Speciaal voor leden van IJsclub Tilburg met een Schaatspas-IJCT voor verenigingsuren biedt Gemeente Tilburg een toegangsabonnement publieksuren*) aan, dat onbeperkt toegang geeft tot de recreatieve publieksuren van de ijsbaan. Vanwege de hoge korting is dit abonnement aantrekkelijk voor leden, die meer willen schaatsen dan alleen op verenigingsuren **). Dit  abonnement is te koop bij de kassa van T-kwadraat en is één jaar geldig vanaf aankoopdatum.

Alle leden hebben op grond van hun lidmaatschap toegang tot alle georganiseerde bijzondere activiteiten en blijven geïnformeerd via ons Clubblad De Hardrijder  

*) Beide abonnementen  (abonnement verenigingsuren en (eventueel) abonnement recreatieve
    publieksuren) worden geregistreerd op de Schaatspas-IJCT.
     – Het abonnement verenigingsuren is één seizoen geldig.
     – Het abonnement recreatieve publieksuren is één jaar geldig vanaf aankoopdatum.
**) Kijk voor de mogelijkheden voor aangepaste tarieven voor recreatieve publieksuren via
      de tjippas en 65+ pas op: Tjippas en 65+-pas  
***) Kijk voor de mogelijkheden van de meedoenregeling van Gemeente Tilburg op:
        Meedoenregeling

Een overzicht van de actuele hoogte van de afzonderlijke bedragen vind je op de pagina: Tarieven 

Door het invullen van het aanmeldformulier bereken je vanzelf je kosten.

Aanmelden en betaling

(nieuwe en bestaande leden)

 • Nieuwe leden melden zich aan voor het lidmaatschap en de activiteiten van IJsclub Tilburg door het invullen van het aanmeldformulier.
 • Bestaande leden moeten ieder seizoen via ditzelfde aanmeldformulier hun nieuwe keuzes (toegangspas verenigingsuren, trainingen en lessen) voor het komende seizoen kenbaar maken.

Voor de betaling maakt IJsclub Tilburg gebruik van automatische incasso. Bij de verzending van het aanmeldformulier verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden en automatische incasso van de contributie. Dit zal plaatsvinden nadat de inschrijving is verwerkt door de administratie.

Het is mogelijk de verschuldigde bedragen (lidmaatschap, trainings- en lesgelden) in vier termijnen (in oktober, november, december en januari) via automatische incasso te betalen. Natuurlijk is in één keer betalen aan het begin van het seizoen via automatische incasso eveneens mogelijk. Aan jou de keuze.

De aanmelding voor lidmaatschap, de inschrijving voor trainingen en lessen en de afname van de schaatspas-IJCT geldt voor het gehele seizoen; beëindiging gedurende het seizoen leidt niet tot korting op of creditering van verschuldigde bedragen. Neem bij langdurige ziekte of blessure contact op met de penningmeester.

Direct lid worden

Opzegging

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk vóór 1 augustus bij de  ledenadministratie van IJsclub Tilburg. Zeg je na die datum op, dan ben je voor het gehele volgende verenigingsjaar nog contributie verschuldigd.

Wijzigingen doorgeven

Geef je gewijzigde contactgegevens door aan de ledenadministratie.

SCHAATSPAS-IJCT

Toegang tot de Ireen Wüst IJsbaan gaat door middel van een schaatspas-IJCT.

 • Beide abonnementen  (abonnement verenigingsuren en (eventueel) abonnement recreatieve publieksuren) worden geregistreerd op de Schaatspas-IJCT.
 • Als je je pas kwijt bent, kun je voor € 10,00 een nieuwe pas kopen aan de balie van T-Kwadraat.

Toegangscontrole

Zorg dat je de schaatspas bij je hebt als je de ijsbaan op wilt. Je moet deze tonen bij de ingang (aanbieden bij de elektronische poortjes). Heb je de pas niet bij je, dan heb je geen toegang. Dit is zo afgesproken tussen IJsclub Tilburg en het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg die de schaatspas uitgeeft.

WAARSCHUWING VOOR ALLE CLUBLEDEN!

De pas is strikt persoonlijk! Het is absoluut verboden je schaatspas aan anderen mee te geven, om gratis te kunnen schaatsen. Dit heeft zich meermaals voorgedaan, daarom wordt er nu veel strenger gecontroleerd! Als bij controle toch blijkt, dat dit het geval is dan hebben IJsclub Tilburg en het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg het recht je pas in te nemen. Laten we ons allen aan de spelregels houden, dan raakt er niemand zijn schaatspas kwijt.

Verlengen

De schaatspas-IJCT kun je ook weer gebruiken in het nieuwe seizoen. Deze wordt geüpgraded voor elk nieuw seizoen. Geef daarom je pasnummer door op het aanmeldingsformulier.