IJsclub Tilburg is opgericht in de strenge winter van 1963. Dat gebeurde op 20 december van dat jaar door een aantal wedstrijdrijders en toerrijders, samen met een reeds bestaand clubje toerschaatsers van de Nederlandse Spoorwegen. Opgericht is toen de afdeling Tilburg van de Nederlandse Vereniging ter Bevordering v/h Hardrijden op de Schaats (NVBHS).

In de eerste jaren van haar bestaan waren vooral de junioren zeer succesvol.

In de jaren 70 leidde de vereniging grotendeels een sluimerend bestaan. Er was nauwelijks instroom van jonge norenschaatsers door het uitblijven van stevige winters met een lange natuurijsperiode. Bovendien konden norenschaatsers geen gebruik meer maken van het ijs in de Pellikaanhal (voormalige overdekte kunstijsbaan, Le Sage ten Broekstraat). In die tijd telde de vereniging 30 tot 40 leden. Er werd veel gefietst en gelopen; de harde kern trainde op de ijsbaan in Eindhoven, want … “je weet maar nooit!”.

Rond 1980 houdt de NVBHS op te bestaan en moeten de diverse afdelingen als zelfstandige verenigingen, aangesloten bij de KNSB, verder gaan. IJsclub Tilburg wordt in 1980 ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

Vanaf 1980 groeit de vereniging, aanvankelijk langzaam, maar explosief na natuurijsperioden met Elfstedentochten in 1985 en 1986. Als norenschaatsers opnieuw toegang krijgen tot het ijs op de 30x60m baan in de Pellikaanhal, meldt een grote groep recreanten zich aan als lid.

IJsclub Tilburg ontwikkelt het jeugdschaatsen. Dat resulteert in een voortdurende instroom van jonge wedstrijdschaatsers. Bij het 25-jarig bestaan in 1988 telt de vereniging ca. 330 leden. De vereniging blijft daarna gestaag groeien. Zij zorgt voor geschoold technisch kader bij de diverse les- en trainingsactiviteiten. Deze vinden plaats op verschillende locaties, de Pellikaanhal Tilburg, later IJsportcentrum Stappegoor, en de 400 meterbaan in Eindhoven en later ook Breda.

IJsclub Tilburg is al die tijd een schaatsvereniging zonder een geschikte accommodatie in de eigen omgeving. Ondanks dat is IJsclub Tilburg een groeiende en bloeiende vereniging. IJsclub Tilburg heeft zich jarenlang ingezet voor de aanleg van een onontbeerlijke 400 meter-kunstijsbaan in Tilburg. Met ingang van het seizoen 2009 – 2010 is de nieuwe 400 meterbaan ter beschikking gekomen, de Ireen Wüst IJsbaan. Dat heeft een nieuwe impuls aan het ledental en de activiteiten van de club gegeven.

Op dit moment zijn ongeveer 650 norenschaatsers lid van IJsclub Tilburg. Het ledenbestand bestaat uit recreatieschaatsers van jong tot zeer oud en wedstrijdrijders waarvan een aantal tot de gewestelijke en landelijke top behoort.

Op 20 december 2023 bestaat IJsclub Tilburg 60 jaar! Dit jubileum vieren we het hele jaar met activiteiten voor jong en oud en met een speciaal jubileumlogo! Houd de website  en ons instagram account @ijsclubtilburg in de gaten voor de activiteiten!