Goed dat je op dit gedeelte van de site terecht bent gekomen!

Binnen IJsclub Tilburg vinden wij het heel belangrijk om voor iedereen een veilig en positief sportklimaat te creëren. Hieronder lees je, hoe wij dit willen bereiken en wat te doen, als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag.

Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport?

Elke vorm van gedrag of toenadering, die door de persoon die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om verbale, non-verbale, fysieke of digitale gedragingen van die ander.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Als vertrouwenscontactpersoon werken wij op 2 manieren aan een veilig sportklimaat:

  1. Wij werken aan preventie.
  2. Wij zijn een eerste aanspreekpunt, mocht je iets willen bespreken/melden.

Melden of bespreken van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag

Heb jijzelf iets vervelends meegemaakt?

Als jijzelf iets mee hebt gemaakt – dat voor jou over jouw grenzen ging – kun je ervoor kiezen om dit met (één van) ons te bespreken. Wij zullen luisteren naar jouw verhaal en samen met jou het probleem verkennen. Wij zijn een eerste aanspreekpunt en kijken samen met jou naar wat mogelijke vervolgstappen zijn.

Heb je vermoedens van grensoverschrijdend gedrag door anderen?

Het kan ook zijn, dat je vermoedens hebt van grensoverschrijdend gedrag door anderen binnen de club. Ook dan kun je contact met ons opnemen voor een gesprek.

Contactgegevens:

Je kunt ons bereiken per mail en per telefoon (zowel bellen als Whatsapp).

[email protected]

Marion Hoogveld 06-46323995                     
Chris Kinders 06-13127591