Van alle rijders die een wedstrijdabonnement hebben bij ijsclub Tilburg wordt verwacht dat zij een aantal malen per seizoen inzetten als jurylid bij (trainings) wedstrijden. Omdat wij van ijsclub Tilburg vinden dat rijders zelf wedstrijden moeten kunnen rijden, vragen wij aan ouders of partners om deze taak op zich te nemen.

Bij het niet nakomen van deze jurytaak volgt een sanctie. Bij de 1e keer verzuim ontvang je een waarschuwing (gele kaart). Bij de 2e keer ontvang je een rode kaart en wordt je een maand uitgesloten van deelname aan wedstrijden binnen het Gewest waarvoor je jezelf hebt aangemeld of wil aanmelden.

Jurytaken:

De jurytaken bestaan uit:

  • Jurylid tijdwaarneming
  • Bochtencommissaris/ lijnrechter
  • Commissaris van vertrek
  • Commissaris van aankomst
  • Kruispunt wisselwachter

Van de juryleden wordt verwacht dat zij meehelpen met de verzorging, zodat niet één iemand hiervoor verantwoordelijk is.

Juryindeling:

Aan het begin van het seizoen wordt er een jury-indeling gemaakt door de jurycoördinator van ijsclub Tilburg.

Omdat de eerste wedstrijd vaak al vroeg in het seizoen is, wordt de jury-indeling zo vroeg als mogelijk naar alle wedstrijdrijders verstuurd.

Bij ijsclub Tilburg hebben we ook een aantal vaste juryleden met een jurycertificaat. Deze juryleden zijn mensen met een aantal jaren ervaring in het jureren. Ook deze juryleden ontvangen aan het begin van het seizoen een jury-indeling.

Mocht je nog vragen hebben over bovenstaande, neem dan contact op met de jurycoördinator van ijsclub Tilburg.