,

Kopijsluitingsdatum Hardrijder 1

Kopijsluitingsdatum 05-09-2018

Hardrijder verschijnt 21-09-2018

Kopij voor De Hardrijder graag digitaal, in Word-formaat(*.doc) in lettertype Arial 11 en uitgevuld aanleveren. Afbeeldingen als aparte bijlage toevoegen.

Het aanleveradres vind je hier.