Nieuw bestuur IJsclub Tilburg


Dinsdag 21 november 2023 was de Algemene Ledenvergadering van IJsclub Tilburg. Hierbij hebben na stemming geplande bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Onze secretaris Peter van Boextel heeft zijn secretarisfunctie overgedragen aan Henriëtte Rosmulder. Peter blijft wel als algemeen bestuurslid in het bestuur. Daarnaast heeft Gerrit Jan Hop de voorzittershamer letterlijk overgedragen aan de nieuwe voorzitter Erik Kamps.

Jan Aerts heeft als penningmeester officieel afscheid genomen (waar Johan Pals eerder dit jaar al benoemd was als nieuwe penningmeester). Jeroen Happel heeft afscheid genomen als voorzitter technische commissie en bestuurslid.

Het bestuur bestaat daarmee uit:

  • Voorzitter: Erik Kamps
  • Secretaris: Henriëtte Rosmulder
  • Penningmeester: Johan Pals
  • Algemeen bestuurslid: Peter van Boextel
  • Algemeen bestuurslid: Richard van Maarschalkerwaard

Hiermee hebben we voor de komende jaren weer een toekomstbestendig bestuur. In de komende nieuwsbrief en hardrijder zullen de bestuursleden zich nader voorstellen.